AZƏRBAYCAN ELM VƏ İRFAN SƏRDARLARI

Kitab müəllifin uzun zamandan bəri “Füyuzat” dərgisində dərc olunan silsilə məqalələrindən tərtib edilmişdir. Müəllif Muxtar Cəfərli bu araşdırmalarda əsərləri ilə dünya elm tarixində, mədəniyyət və ədəbiyyatında önəmli yer tutan, işıqlı fikirləri ilə insanlığın mənəvi tərəqqi yolunu aydınladan Azərbaycan böyüklərindən söz açır. Cənublu-şimallı böyük Azərbaycan torpağından çıxıb bütün İslam coğrafiyasına yayılmış bu şəxsiyyətlər yaşadıqları dövrün ən parlaq simalarından olmuşlar. Müəllif bu şəxsiyyətlərə mənəvi dəyərlər kontekstindən yaxınlaşdığı üçün kitab bu mövzudakı əvvəlki tədqiqatlardan ciddi şəkildə fərqlənir.

ŞƏHRİYAR

Milli İrsi, Mədəni, Tarixi  Araşdırmalar Fondunun (MİMTA) layihəsi əsasında nəşr  olunan “Şəhriyar” adlı kitabda XX əsr Azərbaycan poeziyasının korifeyi Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın şeirləri və tanınmış miniatür ustası Fəxrəddin Əlinin bu şeirlərə çəkdiyi miniatürlər nəfis şəkildə çap edilmişdir.

Kitabın audioversiyası kimi Şəhriyarın öz dilindən səsləndirdiyi Azərbaycan dilində şeirləri və müsahibələri də disk şəklində oxuculara təqdim olunur.

EŞQ PƏRVANƏSİ

Oxuculara təqdim olunan bu kitab Mövlana Cəlaləddin Ruminin “Divani-Kəbir”, Fihi Ma-fih”, “Məcalisi-Səbə”, “Məktubat” və “Məsnəvi” əsərlərindən seçmələrdir. Bu seçmələr fars, ərəb və türk dillərindən tərcümə olunmuşdur.

Mövlana təxəllüsü ilə tanınan Cəlaləddin Rumi orta əsrlər Şərqinin dahi mütəfəkkiri, şairi və Haqq aşiqidir. O, bütün peyğəmbərlərin insanlara çatdırdığı İlahi Kəlamın ən səlahiyyətli nümayəndələrindən biridir. Onun qayəsi insanları mənəvi paklığa çağıran, daxili təkamül yolu ilə sevgini, şəfqəti, qardaşlığı bütün insanlara tövsiyə edən və buna görə də yalnız İslam dinində deyil, bütün dinlər və millətlər tərəfindən təqdir edilən dahi şəxsiyyətdir.

AĞILA VƏ QƏLBƏ İŞIQ SAÇAN SÖZLƏR

Oxuculara dəyərli ərməğan olan bu kitabda insanın mənəvi aləmini, düşüncələrini əhatə edən, qəti və düzgün bir yol seçməkdə yardımçı olan “sehrli” aforizmlər toplanmışdır. Tərtibatçılarının uzun illik axtarışlarının bəhrəsi olan bu fəlsəfi-didaktik fikir mücrüsü mədəniyyət, siyasət və elm aləmində tanınan, ictimai fikir tarixində öz misilsiz xidmətləri ilə seçilən görkəmli şəxsiyyətlərin zəngin irsindən qətrə-qətrə yığılan müdrik söz xəsinəsidir.

CÜMHURİYYƏTƏ İŞIQ SAÇAN QADINLAR

Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibətilə təşkil edilən “Cümhuriyyətə işıq saçan qadınlar” müsabiqəsinə qəbul olunan yazılar toplanıb. Bu yazılar Cünhuriyyətə qədərki yaxın dövrdə, Cümhuriyyət dövründə və Cümhuriyyətin süqutundan sonrakı repressiyalar zamanında öndə olan Azərbaycan qadınlarının həyat və fəaliyyətini işıqlandırır. Ümumilikdə 67 məqaləni əhatə edən bu toplu Azərbaycan qadın hərəkatının araşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

RİND və ZAHİD

Klassik ədəbiyyatımızın parlaq və təkrarolunmaz simalarından olan böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin fars dilində qələmə aldığı “Rind və Zahid” müstəqil kitab şəklində ilk dəfədir işıq üzü görür. Hər cümləsində Füzuli zirvəsinin ucalığını, qüdsiyyətini əks etdirən bu əsər insanı bir daha öz həqiqəti haqqında düşünməyə vadar edir. Zahir-batin, ağıl-qəlb, nəfs-ruh qarşıdurmasını Rind və Zahidin dili ilə canlandıran dahi Füzuli bununla, əslində, insanı öz-özü ilə qarşılaşdırır.

SƏADƏT OCAĞI – AİLƏ 

Həyat yoldaşı seçimindən ailə qurmağa, ailənin müxtəlif psixoloji, mənəvi məsələlərindən övlad tərbiyəsinə qədər mühüm mövzular kitabda xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir. Müəllif münasibət bildirdiyi məsələlərə, müxtəlif ailə problemlərinin çözüm yollarına milli-mənəvi və çağdaş dəyərlər prizmasından yanaşmışdır.

DÜNYA SİYASƏTİ

Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslikdə dünya siyasətinin inkişaf istiqamətləri açıqlanır, dünyanın müxtəlif regionlarında cərəyan edən hadisə və proseslər müasirlik işığında təhlil edilir.

ŞƏHİDLƏRƏ KƏFƏN LAZIM DEYİL

2 hissəli, 6 şəkilli bu dram əsərində Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid Mübariz İbrahimovun ömür yolu canlandırılmış, uşaqlıq, gənclik illəri, düşüncələri və cəbhə yolu yazıçı qələmi ilə işıqlandırılmışdır.

QƏLBİMİN AYNASI

Əsasən milli şüur, əxlaqi keyfiyyətlər, Qarabağ dərdi, vətən sevgisi və s. dəyərləri təbliğ edən bu qələm məhsulları oxucunu müəllifin zəngin daxili dünyası, incəsənət anlayışı ilə yaxından tanış edir.