FƏALİYYƏTİMİZ

Fondun əsas məqsədi Azərbaycanın milli irsi, mədəni, tarixi dəyərlərini tədqiq edib həm ölkədə, həm də ölkə xaricində təbliğ etməkdir.

JURNALLAR
SEMİNARLAR
KİTABLAR
TƏDBİRLƏR
FÜYUZAT

“Füyuzat” jurnalı 100 il sonra – 2007-ci ildə Milli İrsi Mədəni
Tarixi Araşdırmalar Fondu tərəfindən bərpa edilmiş və
“Füyuzat”ın davamı kimi 33-cü nömrədən
nəfis şəkildə çap etdirilməyə başlanmışdır.

İŞIQ

“İşıq-qadın” jurnalı 1911–1912-ci illərdə fəaliyyət göstərən
tarixi “İşıq” qəzetinin varisidir.
2012-ci ildə Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar Fondunun
təsisçiliyi ilə “İşıq-qadın” jurnalı kimi bərpa edilmişdir.

0
KİTAB
0
JURNAL
0
SEMİNAR
0
TƏDBİR
TƏDBİRLƏR
SEMİNARLAR
MƏTBUATDA BİZ
MEDİADA BİZ
İCTİMAİ XADİMLƏRİN
HAQQIMIZDAKI FİKİRLƏRİ
Pərviz m
PƏRVİZ ƏMİROV
MİLLİ İRSİ MƏDƏNİ TARİXİ ARAŞDIRMALAR FONDUNUN İCRAÇI DİREKTORU

Fondumuzun ilk elmi araşdırması olaraq, “Füyuzat” jurnalının bərpa edilməsi fikrimcə uğurlu addımdır. Fondumuz kimi onun mətbu orqanı olan “Füyuzat” jurnalı da xalqımızın milli irsinin, zəngin mədəniyyətinin və tarixinin bütün dünyaya tanıdılmasına xidmət edəcəkdir. Bu müqəddəs işdə böyük Azərbaycan xalqının xeyir-duasına ehtiyacımız var.

Amalya Qasimova
AMALYA QASIMOVA
TARİX ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU

100 il sonra MİMTA Fondunun varisliyi qəbul edərək “İşıq”ın nəşrini jurnal şəklində davam etdirməkdə məqsədi həm onun işıqlı ideyalarını yaşatmaq, həm də gözəl tərtibat və məzmunlu yazılarla oxucuların zövqunu oxşayaraq bu günümüzlə dünənimizin harmoniyasını yaratmaqdır.

Allahşükür Qurbanov
ALLAHŞÜKÜR QURBANOV
FİLOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, ŞƏRQŞÜNAS ALİM

Yeni “Füyuzat”ın klassik “Füyuzat”ın davamı kimi nəşrə başlanması Azərbaycanın mətbuat həyatında, ümumiyyətlə, ictimai-fikir həyatında çox mühüm hadisədir. Bu jurnalın təsisçisi Milli İrsi, Mədəni, Tarixi Araşdırmalar Fondunun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm…

Qənirə Əmircanova
QƏNİRƏ ƏMİRCANOVA
PEDAQOGİKA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU

XX əsrin əvvəllərində mövcud olan qaranlıq mühitdə “İşıq” kimi bir mətbuat orqanının nəşr olunması Azərbaycan qadınının taleyində önəmli bir hadisə idi. “İşıq” o dövrdə qadın maarifi məsələsini ön plana çəkərək nəşr olunduğu qısa vaxt ərzində böyük nailiyyətlər qazanmağa müvəffəq oldu. Məhz bu önəmli rolu sayəsində o, 100 il sonra – 2012-ci ildə “İşıq-qadın” jurnalı adı ilə yenidən nəşr edilərək öz fəaliyyətini bərpa etməyə nail oldu. Bu dəyərli töhfəyə görə biz jurnalın təsisçisi Milli İrsi, Mədəni, Tarixi Araşdırmalar Fonduna və bu işdə əməyi olan hər kəsə minnətdar olmalıyıq.

Nailə Vəlixanlı
NAİLƏ VƏLİXANLI
AKADEMIK

“Feyz” sözünün cəmi olan “Füyuzat” – uğur, nemət, xeyir-bərəkət, ləzzət mənasını verir. Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar Fondunun bir əsrdən sonra yenidən bu adlı məcmuə ilə oxucuların görüşünə gəlməsi, əlbəttə, müsbət haldır…

Ünvan

Həsən bəy Zərdabi 78
Yasamal, Bakı

Əlaqə

Tel: (012) 433-22-96/97
Faks: (012) 433-22-95
E-poçt
İnfo@mimta.az
İş saatları
Həftəiçi: 10:00 – 18:00