ŞƏHRİYAR

“Şəhriyar” kitabında XX əsr Azərbaycan poeziyasının korifeyi Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın şeirləri və tanınmış miniatür ustası Fəxrəddin Əlinin bu şeirlərə çəkdiyi miniatürlər nəfis şəkildə çap edilmişdir.
Kitabın audioversiyası kimi Şəhriyarın öz dilindən səsləndirdiyi Azərbaycan dilində şeirləri və müsahibələri disk şəklində oxuculara təqdim olunmuşdur.