İŞIQ

Milli dəyərlərimizə, irsimizə, zəngin mədəniyyətimizə, tarixi köklərimizə bağlı qalmaqla xalqımıza və dövlətimizə faydalı olmaq amalını davam etdirən fondumuz ənənəyə sadiq qalaraq ədəbi irsimizin daha bir incisini ¬– “İşıq” jurnalını təsis etmişdir. “İşıq-qadın” adı ilə nəşrə başlayan bu jurnalın milli mətbuat tariximizdə ilk qadın mətbu orqanı kimi önəmli bir yeri vardır. Jurnal yüz il əvvəl – 1911-ci il 22 yanvarında nəşrə başlamış və 1912-ci ilə qədər nəşrini davam etdirmişdir. O vaxt cəmi 68 sayı işıq üzü görən “İşıq”ın baş redaktoru maarifpərvər ziyalı Xədicə xanım Əlibəyova, naşiri isə Mustafa bəy Əlibəyov olmuşdur.

2012-ci ilin yanvar ayından etibarən nəfis şəkildə çap edilən “İşıq-qadın” jurnalı ailə tərbiyəsi, qadın problemləri və bir sıra tarixi, mədəni-əxlaqi mövzulardan bəhs edir.“İşıq-qadın” jurnalının təsis edilməsi ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Fondumuzun bu dəyərli jurnalı təsis etməsi tariximizə və irsimizə olan ehtiramın ifadəsidir.